ពិធីជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មាន និងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី) ដើម្បីយល់ពីប្រតិបត្តិការ និងការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ឥណទាន ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

No Comments Share:

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ការិយាល័យឥណទាន​កម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី)បាន​ផ្តួច​ផ្តើម​កម្មវិធីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំកម្ពុជា ប្រារព្ធនៅសណ្ឋាគារ រ៉ូសវូដ ភ្នំពេញ ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីប្រតិបត្តិការ និងការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ឥណទានក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កម្មវិធីនេះ មានការស្វាគមន៍ និងចូលរួម​យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ពីលោក អឿ សុធារ័ត្ន នាយកប្រតិបត្តិរបស់​ការិយា​ល័យ​ឥណទាន បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងក្រុមអ្នក​សារព័ត៌មាន​នានានៅ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

នៅក្នុងកិច្ចពិសារអាហារដ៏សំខាន់នេះ លោកស្រី ស៊ីសុវត្ថិ រស្មី នាយិកាអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម បានធ្វើបទបង្ហាញចែករំលែកអំពីប្រវត្តិ និងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិនៃការបង្កើតការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ការចូលរួមចំណែករបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា។

. .

បន្ថែមពីលើនេះ លោកស្រីក៏បានបង្ហាញពីសេវាដំណោះស្រាយអាជីវកម្មរបស់ស៊ីប៊ីស៊ី ដែលជួយដល់ស្ថាប័នជាសមាជិកក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ជាពិសេស ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩តទៅ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា នឹងដាក់អោយដំណើរការនូវប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ឥណទានក្រុមហ៊ុនដែលអនុញ្ញាតអោយស្ថាប័នជាសមាជិក​អាចធ្វើការឆែករបាយការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្នើសុំឥណទានអាជីវកម្ម។

លោក អឿ សុធារ័ត្ន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អស់រយៈពេលជាង៦ឆ្នាំហើយដែលស៊ីប៊ីស៊ីបានដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតអោយស្ថាប័នជាសមាជិកទាំង ១៥៨​ស្ថាប័នអាចឆែករបាយការណ៍ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល (Credit Report) តាមរយៈប្រព័ន្ធរបស់ស៊ីប៊ីស៊ី។ តាមរយៈប្រព័ន្ធនេះ វាបានជួយរួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន និងផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ស្ថាប័នជាសមាជិកក្នុងការសម្រេចចិត្ត ជួយដល់អតិថិជនក្នុងការស្វែងរកឥណទាន និង ជួយដល់សេ្ថរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។ ដោយមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍ និង​ភាពចាំបាច់នៃប្រព័ន្ធ ទើបនៅឆ្នាំ ២០១៨នេះ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាបានសហការជាមួយស្ថាប័នជាសមាជិក និងស្ថាប័នដៃគូរពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មានឥណទានលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន(និតីបុគ្គល)»។

លោកបានបន្តថា៖ «ជាលទ្ធផល យើងមានមោទនភាពក្នុងការដាក់អោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មានឥណទានលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន (និតីបុគ្គល) ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩តទៅ ដែលអនុញ្ញាតអោយស្ថាប័នជាសមាជិកអាចធ្វើការឆែករបាយការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្នើសុំឥណទានបាន»។

ក្រៅពីសេវាកម្មដែលបម្រើដល់ស្ថាប័នជាសមាជិក ស៊ីប៊ីស៊ីក៏អនុញ្ញាតអោយអតិថិជនទូទៅឆែក​របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លូនបានដែរ ដែលបច្ចុប្បន្នតម្រូវអោយសាធារណជនអញ្ជើញមកការិយាល័ស៊ីប៊ីស៊ីផ្ទាល់។ ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្ដេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយ​ភាពជឿជាក់និងតម្លាភាពជូនស្ថាប័នសមាជិក និង ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

​ការិយាល័យឥណទាន​កម្ពុជា គ្រោងនឹងដាក់​អោយដំណើរការជាផ្លូវការ​នូវ ​«សេវា​ត្រួត​        ពិនិត្យ​​សុខភាពហិរញ្ញ​វត្ថុ_Financial Health Check​» តាមរយៈការសហការដៃគូរជាមួយ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ ដែលអនុញ្ញាតអោយអតិថជនអាចឆែករបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនបាន ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ២០១៩តទៅ នៅតាមសាខាមួយចំនួនរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរ។ សេវាកម្មនេះ នឹងពង្រីកបន្ថែមជាមួយ​ស្ថាប័នដៃគូរក្នុងគោលដៅគ្របដណ្តប់ គ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ផងដែរ។

. .

(សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការិយាល័យឥណទាន​កម្ពុជា(CBC) សូមចូលទៅកាន់​គេហទំព័រ​៖​​ https://www.creditbureau.com.kh/)។

អំពីការិយាល័យឥណទាន (CBC)

 ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឥណទាន ឧបករណ៍​វិភាគ និងសេវាកម្មរាយការណ៍ដល់ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទប្រតិបត្តិករឥណទាន និងអ្នកប្រើប្រាស់នានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។​ ស៊ីប៊ីស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ​២០១២ ដោយមានការគាំទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) សមាគមធនាគារនៃកម្ពុជា (ABC) សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC)។

ស៊ីប៊ីស៊ី ជំរុញលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចអោយមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយផ្ដល់ទិន្នន័យទាន់ហេតុការណ៍ប្រកបដោយសុក្រឹតភាពខ្ពស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ យើងជួយស្ថាប័នជាសមាជិកក្នុងការគ្រប់​គ្រង​​​ហានិភ័យនៃឥណទាន ការពារការក្លែងបន្លំព័ត៌មាន និងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ ស៊ីប៊ីស៊ី ក៏ជួយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទាន​របស់ពួកគាត់ដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី ហិរញ្ញវត្ថុ និងការពារខ្លួនពីការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណផងដែរ៕

Share and Like this post

Related Posts

Previous Article

CP celebrates new year and thank you for all movie lovers

Next Article

Smart extends SmartPay into Apple ecosystem